SONEN

Pågående prosjekt med et utvalg arbeider fra september 2020 til mars 2023

Kulltegning, maleri og foto

SONEN
Siden september 2020 har jeg samlet og dokumentert funn på gata. Det pågående prosjektet mitt har arbeidstittel Sonen, inspirert av Bruno Latours begrep om den kritiske sonen. Tanken hans er at vi bor inne i en tynn membran, der det biologiske går inn i et intrikat samspill med geofysiske og kjemiske prosesser. Vi har alltid sett oppover, opp mot himmelen, men må omdirigere vår visjon og se ned på jorden, mot jorden, mener Latour. 

I fjor hørte jeg på radioen at flere lurte på hvorfor humlene var større i år enn de pleier å være. Svaret fra biologene var at det ikke stemte, de var helt normale i størrelsen for årstiden, men at svaret snarere måtte ligge i at flere hadde mer tid til å sitte på trappa og se seg rundt. 

I prosjektet mitt zoomer jeg ned og inn. Innsamlingen er nå en del av min daglige rutine på vei til atelieret. Der blir gjenstandene vasket, nummeret og dokumentert. Etterpå inngår de i en prosess der de legges direkte på en overheadplate til ulike kombinasjoner av skyggefigurer. De nye utvalgte figurene, blir brikkene til arbeidet for den måneden. For hver måned finnes det nye brikker, som igjen skaper utgangspunkt for et nytt arbeid. 

Det har minnet meg om måten jeg samlet ”skatter” på, i naturen og på gata, da jeg var barn. Som barn befinner man seg nærmere bakkeplan, innehar en nysgjerrighet på det meste, og er lite styrt av en hierarkisk måte å systematisere verden på. Nå gjenopplever jeg iveren etter å gjøre funn av gjenstander som jeg tidligere ville oversett eller kategorisert som søppel.

Her viser jeg et utvalg av arbeider fra det halvannet siste året som har sitt utspring i disse samlingene, hovedsakelig laget som malerier og som kulltegninger. De viser en dreining mot et mer abstrahert uttrykk enn tidligere. Jeg bruker i mindre grad fotografiet som utgangspunkt og forsøker i større grad å holde prosessen åpen. Vekselvirkningen mellom det å ha kontroll og gi avkall på kontroll og mellom det intuitive og det analytiske er et viktig premiss i prosjektet.

I 2022 utførte jeg et kunstprosjekt på Kalfarveien barnehage i Bergen som baserer seg dels på dette konseptet, kalt Funnene.