CV

CV

Født: 31. 07. 1975, Genève, Sveits

UTDANNING:

1999-2001: Kunsthøyskolen i Bergen, avd. kunstakademiet

1997-1999: Kunsthøyskolen i Oslo, avd. Statens kunstakademi

1995-1997: Kunstskolen i Bergen (KIB)

1995: Ex. Phil. på universitet i Oslo

 

SEPARATUTSTILLINGER:

2020: Galleri Christinegaard, Bergen*

2017: Suldal Kulturhus

2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*

2015: Unheimlich, Galleri LNM, Oslo

2015: Mare Nostrum, utendørs veggmaleri, Nobel Fredssenter, Oslo*

2014: Prospekter, Kunstplass 5, Oslo

2010: Abductions og Klassifiseringer, Bærum kulturhus

2010: Fra mandagsblikk til søndagsblikk(februar- mars 2010), Sound of Mu

2007: Dette blir bare noen få ord fra Mallorca; USF Visningsrommet, Bergen*

2007: Ferdigstilling og presentasjon av utsmykking på Olavsgaard hotell og lansering av boka: Funnet, utvalgt og utplassert

2006: Hula hula, utstilling i en leilighet i Gamlebyen, Oslo*

2005: 271 Blikk, No.5, Bergen kunsthall

2004: Play, festivalkunstner for Oktoberdans, BIT, Teatergarasjen i Bergen

2004: Forflytninger, en kvasivitenskapelig reise, Henie Onstad kunstsenter

KOLLEKTIV- OG GRUPPEUTSTILLINGER I UTVALG:

2023: KÖSK, kommende

2017: Vevringutstillingen 2017*

2017: Ephemerality – A Permanent Collection, KHiB, Bergen, KORO

2017: Imago Mundi, Cold Current

2013: Malerjam, LNM

2013: The Northern Lights, The greatest show on Earth,London

2012: 65 malerier, Kjøtt, Bergen

2012: Tegnebiennalen 2012, Tegnerforbundet

2011: Billedlotto, Østlandsutstillingen 2011*

Akershus kunstsenter og Hamar kunstbanken

2010/2011: Polart 2011, Tromsø kunstforening

2010: Østlandsutstillingen 2010, Østfold kunstnersenter og Peder Balke kunstsenter

2009/2010: Exit Vestfold, Haugar kunstmuseum, Tønsberg*

2009: The Living Dead (A Celebration of Collecting Art as the Esperanto of Globalisation), Podium, Oslo.

2007: Greetings from del II, Reiseblikk i Oslo kunstforening*

2007: Greetings from del I, Reiseblikk i Halden kunstforening*

2005: Norske Bilder, Oslo rådhus

2002: Site suspicious, Tou bryggerier, Stavanger

2002: Unge inviterte på galleri LNM, Oslo

2001: Photography IV på The Collection i London

2001: Gruppeutstilling på Atelier 35, Bucuresti

2001: Seremoni, gruppeutstilling på galleri Rampe 003, Berlin

2001: Utstilling på visningsrommet USF

2000: Kollektivutstilling v/ Carlos Capelan på Centro Galego de arte

Contemporànea, Santiago de Compostela

2000: Grunder av avd. for Klipp & Lim med Janne Lervik

1999: Utstilling på galleri By the way, Bergen*

INNKJØP:

2015: Extrastiftelsen

2015: Langfeldt Wessel Arkitekter AS

2014: Olavsgaard eiendom

2013: Lade Allé 80, Trondheim

2011: Tromsø Fylkeskommune

2011: Bærum kommune, Bekkestua helsestasjon

UTSMYKKINGER:

2023: Gvarv skole, Midt-Telemark kommune del 2*, kommende

2022: Kolvikbakken ungdomsskole, Ålesund*

2022: Kalfarveien barnehage, Bergen

2021: Gvarv Skole, Midt-Telemark kommune*

2021: Nordhordland Helsehus, Bergen

2020: Lusetjern skole, Holmlia, Oslo*

2020: BUF akuttsenter, Bergen, KORO

2019: UiA, Universitetet i Agder, Kristiansand

2019: Julsundet skole/flerbrukshus, Møre og Romsdal

2018: Sandfjæra barnehage, Malvik i Trøndelag

2017: Bryne ungdomsskule, Rogaland

2016-2017: Brynseng skole, Kulturetaten, Oslo*

2015-2016: Ila fengsel og forvaring, Bærum, KORO

2016: Interferenza, veggmaleriprosjekt på Sicila, GranitiMurales*

2012: Invitert til lukket konkurranse, kunstprosjekt på Grefsen skole 1-7

2011- 2013: Lade Allé 80 Helse og-velferdshus, Trondheim

2009: Solbakken barne- og familehjem, Tromsø, KORO

2008: Computas, Lysaker

2006: Liberty of the Seas, Royal Caribbean cruiseskip

2002- 2007: Olavsgaard hotell, Skedsmo

 

STIPENDER/ RESIDENCY:

2021: Ettårig stipend fra BKV

2019: Sparebankstiftelsen, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020

2019: Kulturetaten, for prosjekt på Lusetjern skole 2019/2020

2018: 1årig arbeidsstipend, BKV

2016: 1årig arbeidsstipend, BKV

2016: GranitiMurales, residency, Graniti på Sicilia

2015: Prosjektstøtte BKV

2015: Prosjektstøtte Norsk Kulturråd

2014: Ingrid Lindbäck Langaards legat

2013: Diversestipend fra Statens stipender

2012: Artist-in-residence i Circolo Scandinavo, Roma

2011: Prosjektstøtte, Norsk kuulturråd

2010: Utstillingsstøtte, Vederlagsfondet

2010: Vederlagsfondet (1 år)

2009: Prosjektstøtte, Vederlagsfondet

2008: Chr. Lorch Schive og hustrus legat

2008: Norsk kulturråd, publikasjonsstøtte

2007: Vederlagsfondet

2007: Prosjektstøtte, Reiseblikk

2005: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for 271 Blikk på no 5, Bergen kunsthall

2005: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere (2 år)

2004: Norsk kulturråd, utstillingsstipend for utstillingen PLAY i Bergen

2004: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere(1 år)

2004: Norsk kulturråd, Debutantstøtte for utstillingen på Henie Onstad kunstsenter

2001: BKH- stipend, akademiet i Bergen

2000: Insideout- pris for Klipp & Limprosjekt

1999: Vestfolds kulturarbeiderstipend for opphold i Paris

1999: Ødegaards legat for unge malere

ANNET:

2015-2018: Styremedlem i LNM

2014: Ekstern sensor på Arkitekthøyskolen i Bergen, BAS

2013-2014-2015: Ekstern sensor på KIB

2009- :Oppdrag som KORO-konsulent: Horten videregående skole,

Kringsjå barneskole, Fosshagen bo/behandlingssenter, Høyskolen Sogn og Fjordane,

Sørenga barnehager, Oslo, Høyskolen i Ålesund

2008: Undervisning på Høyskolen i Oslo, avd. for estetiske fag

2002:Undervisning på kunstskolen i Bergen

Medlem av NBK og LNM,

(* I samarbeid med Torunn Skjelland)

English
————————————————————————————-

CV/ RESUME

HIGHER EDUCATION:

1999 – 2001: Academy of fine arts, Bergen

1997 – 1999: Academy of fine arts, Oslo

1995 – 1997: Art school, Bergen

1995: Ex. philosophicum, University of Oslo

1994 – 1995: Agder folkehøyskole

SOLO SHOWS:

2015: Gallery LNM, Oslo

2014: Prospects, Kunstplass 5, Oslo

2010: Abductions and Classifications, Bærum culture house

2010: From Monday to Sunday glances, Sound of Mu

2007: Opening and presentation of the embellishment at Olavsgaard Hotel

2005: 271 Glances, solo exhibition at no. 5, Bergen Kunsthall

2004: Play, festival exhibitor for October dance, Bergen

2004: Transgression- a pseudo scientific travel, Henie Onstad Art Centre,

SELECTED GROUP SHOWS:

2017: Vevring Exhibition 2017

2017: Suldal Culture house

2017: Ephemerality – A Permanent Collection, KHiB, Bergen, KORO

2017: Imago Mundi, Cold Current

2016: Interferenza,  Sicily, Graniti Murales

2015: Mare Nostrum, Nobel Fredssenter, Oslo

2013: MalerJam, LNM, Oslo

2012: 65 Paintings, Kjøtt, Bergen

2012: Drawing Biennale 2012, Drawing as Expression, Tegnerforbundet, Oslo

2011: Picture Lotto, collaboration with Torunn Skjelland, Østlandsutstillingen 2011, Akershus Art Center

2010/2011: Polart 2011, Twenty- three horizon lines, science cruise and exhibition at Tromsø Art Society

2010: Østlandsutstillingen 2010, Østfold Art Center and Peder Balke Art Center

2007: Autumn exhibition, Christiansands art associations

2007: These are just a few words from Mallorca… Exhibition room USF

2007: Greetings from part II, Travelling Glances, Oslo art associations

2007: Greetings from part I, Travelling Glances, Halden art associations

2006: Hula hula, Oslo

2005: Norwegian images, Oslo town hall

2003: Vestlandets kunstmisjon, Bergen

2002: Site suspicious, Tou bryggerier in Stavanger

2002: Young invited, LNM in Oslo

2001: Photography IV, the Collection, London

2001: Atelier 35, Bucharest

2001: Ceremony, gallery Rampe 003, Berlin

2001: USF, Bergen

2000: Centro Galego de arte Contemporànea, Santiago de Compostela

2000: Maker of the department of Cut & Paste

1999: By the way- gallery of contemporary art, Bergen

COMMISIONS:

2014: Langfeldt Wessel Architects

2014: Olavsgaard Real Estate

2013: Lade Allé 80, Trondheim

2011: The county council, Troms

2011: The Municipality in Bærum, health center of Bekkestua

2009: Solbakken childrens home, Tromsø, KORO

EMBELLISHMENTS:

2017-2018: Sandfjæra kindergarden, Trondheim

2017: Bryne secondary School, Rogaland

2016-2017: Brynseng Elementary school, Kulturetaten, collaboration Torunn Skjelland

2015-2016:  Ila prison, Oslo, KORO

2016: Interferenza, Sicily, Italy, Graniti Murales

2013: Competition, Grefsen elementary school, Oslo

2011-2014: Lade Allé 80, Health- and welfare house/ nursing homes/ kindergarten, Trondheim

2008: Computas, Lysaker

2002- 2007: Olavsgaard hotel, Oslo

2006: Liberty of the Seas, Royal Caribbean

GRANTS:

2016: 1 year grant, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2016: GranitiMurales, residency with Torunn Skjelland, Graniti, Sicily

2015: Support for project, Norwegian Art Counsil

2015: Support for project, Vederlagsfondet

2014: Ingrid Lindbäck Langaards legacy

2013: Grant, Diversestipend, from the Norwegian government

2012: Artist-in-residence at Circolo Scandinavo, Rome

2010: Exhibition Grant, Vederlagsfondet

2010: One-Year Working Grant, Vederlagsfondet

2008: Support for publication, Arts Council Norway

2008: Christian Lorch Shives Grant

2007: Working grant, Billedkunstnernes Vederlagsfond

2007: Support for project from Billedkunstnernes Vederlagsfond

2005: Exhibition Grant, Arts Council Norway

2005: Two Years Working Grant from the Norwegian government

2004: Exhibition Grant, Arts Council Norway

2004: Exhibition Grant, Arts Council Norway

2004: One Year Working Grant from the Norwegian government

2001: BKH grant

1999: Travel grant for research in Paris

1999: Ødegaards grant for young painters

OTHER ACTIVITY:

2014-2018: Board member, LNM

2014: External examiner at architect school in Bergen, BAS

2013, 2014, 2015: External examiner at KIB

2009-  Consultant at KORO, Public Art Norway (College at Sogn og Fjordane and Ålesund,Sørenga kindergarten and Frognerhagen retreat center)

2009-: Workshops at Olavsgaard hotel

2008-: Teaching at the college in Oslo, the department of arts

2002: Teaching at KIB, art school in Bergen

MEMBER:

NBK, LNM, UKS

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s