Østlandsutstillingen 2011

Østlandsutstillingen, Billedlotto, collaboration with Torunn Skjelland, Akershus Art Center 2011

Østlandsutstillingen 2011

Akershus kunstsenter 02.04- 30.04.11

 

Billedlotto

Torunn Skjelland og jeg deltar på Østlandsutstillingen 2011 med stedsspesifikt veggmaleri/ installasjon der det første arbeidet blir vist på Akershus kunstsenter fra 2. til 30. april 2011. Det fysiske verket har blitt laget løpet av uka før åpningen og er tilpasset stedet.

Billedlotto henspiller på det å finne to like, å finne bildepar som passer sammen. De gitte forutsetningene for prosjektet er at vi daglig har tatt bilder på sammenfallende datoer men på ulike kontinenter i løpet av reiser vi foretok i årsskiftet 2010/2011. Reisemålene var Australia/ Thailand og Sør-Afrika. Vi har deretter hver for oss konsekvent valgt ut ett bilde per dag til prosjektet. Det er i sammenstillingen av de to bildene som tilhører samme dag at samarbeids-prosessen starter. Letingen etter likheter og fellestrekk, ulike billedlesninger og assossiasjoner, hva vi velger å fokusere på og hvilke sammenhenger vi velger å insistere på for at billedlottoen skal gå opp, er en viktig forutsetning for det videre arbeidet.

Essensen av vårt samarbeid er fokuset på prosess. Arbeidet er et puslespill uten kjent utfall der brikkene brytes ned og bygges opp i nye konstellasjoner og der resultatet kan oppleves som et tre-dimensjonalt maleri og tre inn i. Selv om dette arbeidet har et spesifikt fotografisk basismateriale, vil verket dekonstrueres og vokse seg til på ulikt vis og med nye vinklinger.

Vi ønsker å veksle mellom fysiske fotografier og dekonstruksjonen av disse, collager, vegg og gulv- maleri og tegning, samt billedhefter som et supplement til lesningen. Billedheftene vil bestå av de opprinnelige billedparene med dato, sted og beskrivelse av fellestrekkene.

 

Picture Lotto
Torunn Skjelland and I participate in the juried regional exhibition Østlandsutstillingen 2011 with a site specific wall painting/ installation. The first exhibition is showed at Akershus Art Center 04/02 to 04/30/2011. The physical work has been developed in the week before the opening and adapted to the site.

Picture Lotto refers to find two identical, to find pairs of pictures that match. The specific conditions for this project are the photographs we have been taken daily at the same dates during trips on different continents made ​​in December 2010/ January 2011. The destinations were Australia / Thailand and South Africa. Individually we each selected one picture per day for the project. It is in the comparisons of these two images that the collaborative process begins. Our search for similarities and common features, different visual readings and associations of the pairs of photographs is the starting point for the work.

The essence of our collaboration is the focus on process. The work is a puzzle without a known outcome where the pieces are broken down and built up in new constellations and where the result can be seen as a three-dimensional painting to enter. Although this work has a specific photographic basic material, the piece will develop in different directions and with new angles adapted to the sites.

We switch between using The piece Thethe physical photographs and the deconstruction of them, collages, wall and floor painting, drawings and photo booklets to supplement the reading. The illustrated booklets will consist of the original pairs of images with the dates, locations and descriptions of similarities.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s