Diorama, Norhordland helsehus

3 malerier til Norhordland helsehus, 2020 og 2021.

Diorama 1, akryl på lerret, 300cmx150cm, til betongnisje i trapperom 2.

Diorama 1/2, akryl på mdf, 80cmx60 cm, i fellesarealer i 2.etasje.

Samlet tittel på det tredelte verket er Diorama. Ordet kommer fra det greske dia, som betyr ”gjennom”, og horama, som betyr syn. 

Betongnisjene oppover i etasjene på Norhordland helsehus med ulike kunstneriske uttrykk fra forskjellige kunstnere vil kunne oppleves som vinduer ut mot eller inn til noe annet. Ved å betrakte noe, kan man forflytte fokus en stund eller bli gitt innganger til refleksjoner rundt livssituasjonen man befinner seg i.

I verkene Diorama 1-3 reflekterer jeg rundt betrakterrollen. Ett motiv er hentet fra et fuglediorama fra Naturhistorisk museum i Oslo. Et annet viser to gutter som betrakter en tiger gjennom en usynlig glassrute.

I det nyeste og største maleriet sammenkobler jeg motivkretsene fra de to andre maleriene. Motivet viser fortsatt et diorama fra Naturhistorisk museum, men nå er det mer uklart i hvilke rom menneskefigurene befinner seg i,- utenfor, mellom eller i selve monteren sammen med dyrefigurene. Blitzlyset jeg har lagt på motivet ”limer” på et vis sjiktene sammen og kan skape en tilsiktet atmosfære av mystikk. Det tilfører også noe til  ideen om betrakterrollen, det representerer den usynlige som står utenfor og fotograferer scenen. Det maleriske grepet, å lysne valørene ettersom blitzlyset intensiveres, vil gjøre maleriet rent visuelt mer komplekst og dynamisk.