Diorama, Norhordland helsehus

3 malerier til Norhordland helsehus, 2020 og 2021.

Diorama 1, akryl på lerret, 300cmx150cm, til betongnisje i trapperom 2.

Diorama 1/2, akryl på mdf, 80cmx60 cm, i fellesarealer i 2.etasje.

Diorama er tittelen på det tredelte verket på Nordhordland Helsehus. Ordet kommer fra det greske dia, som betyr ”gjennom”, og horama, som betyr ”syn”. 

I verkene Diorama reflekterer jeg rundt betrakterrollen. Ett motiv er hentet fra et fuglediorama ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Et annet viser to gutter som betrakter en tiger gjennom en glassrute. Hovedverket er plassert i betongnisjen og sammenkobler motivkretsene fra de to andre maleriene. Scenen for dette maleriet er et diorama bestående av dyr og vegetasjon, men også av menneskefigurer som det kan være uklart hvor befinner seg i tablået, -mellom, utenfor eller i selve monteren sammen med dyrene og plantene. De påførte blitzlysene ”limer” på et vis sjiktene i motivene sammen og tilfører noe til ideen om betrakteren som en medskaper. Det antyder en usynlig betrakter som står utenfor og fotograferer hele scenen. Det maleriske grepet, å lysne valørene ettersom blitzlyset intensiveres til nesten hvite forsvinningspunkter, bidrar til et mer visuelt komplekst maleri som stiller inn på spørsmål om blikk, betraktninger og perspektiver.

Betongnisjene oppover i etasjene på Norhordland Helsehus, der ulike kunstneriske uttrykk fra forskjellige kunstnere vises fram, vil kunne oppleves som vinduer ut mot, eller inn mot noe annet. Ved å betrakte noe annet inviteres de besøkende til å flytte fokus eller til å reflektere rundt eget ståsted og situasjon.