Bilder fra en flytende verden, Kolvikbakken ungdomsskole, Ålesund, 2022.

Samarbeid med Torunn Skjelland.

Veggmaleri og maleri på digitalfreste Mdf-plater

Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland

BILDER FRA EN FLYTENDE VERDEN

Beskrivelse av området for kunst

Skissene viser veggmaleriet som strekker seg over det store L-formede arealet i skolens bibliotek, der vi har ønsket å lage en helhetlig komposisjon av veggmaleri og malerielementer. Fondveggen, den uten vinduer og dører, er malt i en blå base og fungerer som et visuelt tyngdepunkt i veggmaleriet. Vi har komponert et scenisk tablå med ulike sjikt der forgrunn, bakgrunn og siktlinjer kan gi en opplevelse av ulike rom og nivåer i maleriet. Fondveggen er både fortettet og motivrikt, med myke linjer og myldrende motiver. På langveggen, som inneholder inngangsdør og vinduer, fortsetter disse motivene, men mindre fortettet og med et mer luftig uttrykk.

Motivkrets

Natur, bøker, fokus og Jugendstil:

Selv om vi vil at arbeidet skal fungere som en stor, helhetlig visuell bevegelse gjennom arealene, er kunstverket fullt av detaljer og referanser.

Overdimensjonerte planter innhyller motivene, i hovedsak på fondveggen men også rundt døra på langveggen. Et av hovedmotivene er planten iris hentet fra Eugène Grasset som regnes som en av foregangsmennene innen stilbevegelsen Art Noveau/Jugend. Jugendstilen har vært til inspirasjon for oss i arbeidet, både fordi Ålesund er en by som etter brannen i 1904 ble bygget opp på nytt i Jugendstil, men også fordi Jugend på tysk betyr ungdom. Stilen var en moderne og ungdommelig reaksjon på historismen fra 1800-tallet og var preget av organiske former, kurver, linjer og motiver fra naturen.

I jugendstilen var ingenting underordnet noe annet, et prinsipp vi har overført til maleriet vårt. Vi leker oss med målestokk og verdi, og bryter med logiske verdiprinsipper med tanke på størrelse og innhold. Å overføre livskraften i naturen var et annet dogme fra jugendstilen som vi også har vært inspirert av. Vi har ønsket å innhylle rommet, det skal oppleves organisk, myldrende og omfavnende.

Alle formene, med unntak av irisene, er variasjoner over bokmotivet. Ved bruk av silhuetter av flyvende/flytende bøker og stabler med bøker, dannes abstraherte felt i ulike nyanser av blått og hvitt. Som tankene svever de rundt, med form og innhold som ikke helt kan defineres. Til sammen lages et helhetlig abstrahert landskap som kan minne om natur, – fjell, åser, blåner, isbreer eller fuglevinger. Eller det kan minne om svermer av sommerfugler eller underlige fartøy fra science fiksjon- litteraturen.

Mange av bokbrikkene danner plattformer til ulike figurer som vi kjenner fra litteratur- og kunsthistorien og som er lett gjenkjennelige fra forskjellige tidsepoker. Både Don Quijote, Nancy Drew, hele rekka med skapninger fra Ringenes herre, den skuende Vandrer over tåkehav fra det kjente maleriet til Caspar David Friedrich, Askeladden fra Kittelsens Soria Moria slott og tegneserieheltinnen Modesty Blaise kan gjenkjennes på «fartøyene».

Det visuelle innholdet i figurene på bøkene er hentet fra bilder fra den japanske kunstretningen Ukiyo-e, som var en viktig inspirasjon for Jugendstilen. Ukiyo-e betyr ‘Bilder fra den flytende verden’, som også har gitt tittel til kunstverket vårt.

Hva ønsker vi med kunstverket/ konsept for arbeidet:

Vi ønsker at kunstverket kan bidra til å skape et rom der man både kan få konsentrasjon og fokus, men som også kan pirre nysgjerrigheten og gi grobunn for drømmer, assossiasjoner og fantasier. I litteraturens og fortellingenes verden finnes det ingen grenser eller begrensinger. I bøkenes verden kan man reise bakover og fremover i tid – du kan reise jorden rundt på kun noen minutter. Tidligere brukte man biblioteket for å innhente informasjon. Nå kan man få all verdens informasjon rett i fanget bare i løpet av noen få sekunder, så lenge man har nettverk og tilgjengelig datamaskin/smarttelefon.

Men det er allikevel kvaliteter bøker har som aldri kan erstattes av en skjerm. Tenk bare så mange av sansene som blir aktivert ved å lese/se i en bok, lyden av sidene når du blar, den fysiske tyngden av boken, visuelle inntrykk av omslag og illustrasjoner, og ikke minst fantasiens uendelige muligheter for å skape sine egne bilder. Biblioteket vil fortsette å være et sted for å tilegne seg kunnskap, men kanskje også like mye et sted for kommunikasjon og informasjonsflyt – og et sted å få ro og konsentrasjon.

Fargebruken i verket er ikke tilfeldig. Blått, som er hovedfargen, symboliserer stabilitet, men også indre ro eller stillstand. Vi ønsker at verket skal oppleves behagelig selv om det innehar mange visuelle elementer. Det er også et poeng for oss å ha med elementer som ikke er så fast definert i sin form, så det blir rom for tilskuernes fantasi og referanser i lesning av verket. Assosiasjonsrikdom er et viktig ord for oss, man skal kunne oppdage nye elementer i motivet over tid – og motivet skal fungere like godt fjernt som nært. 

Ordene oversikt, innsikt og utsikt har vært viktige i utarbeiding av konseptet i likhet med fokus, konsentrasjon, fantasi og assossiasjon.

Utførelse:

Veggmaleriet vil utføres av oss i en kombinasjon mellom maleri direkte på vegg, og av montering av allerede malte utskårne mdf-plater. «Bokfartøyene» vil skjæres ut på 3 mm tykke mdf-plater som ved hjelp av digitalfresing omdannes til veldig presist utskårne former. Disse forbehandles med pva-lim og gesso før de males til malerier med ulike motiver på våre respektive atelierer før de fernisseres og tas med til oppmontering på skolen. De monteres etter at vi har malt ferdig motivene som skal males direkte på vegg. Ved å blande disse to metodene skapes et relieff som gir en mer spennende dynamikk i flatene.