MALERJAM

MALERJAM

LNM, Landsforeningen for norske malere

  1. mai – 31. mai 2013

MalerJam var både et malerieksperiment og et sosialt prosjekt der det faste ensemblet bestod av Vigdis Fjellheim, Patrik Entian og Torunn Skjelland.
I musikken beskrives jamsessions som anledninger der musikere møtes for å spille fritt og uformelt, gjerne med store innslag av improvisasjon. Jammen kan brukes til å finne nytt materiale, gode arrangementer eller som en sosial event der man øver.
Vi tok jammen inn i utstillingslokalet. Åtte kunstnere ble invitert inn til en uvant arbeidssituasjon og produksjonsprosess av en utstilling med et uforutsigbart forløp og utfall.
LNMs lokaler ble forvandlet til en eksperimentell arena der store veggmalerier vokste fram i løpet av uka fram mot utstillingsåpningen. Ingenting var bestemt på forhånd, og alt var lov. Eierskap til egne arbeider ble visket ut, og prosessen, samarbeidet, dynamikken og innfallene var overordnet det ferdige resultatet. Prosessen ble dokumentert og vist under utstillingsperioden, og på åpningen ble det servert egetbrygget øl.
Inviterte kunstnere: Peder Kirkvaag Bugge, Fadlabi, Veslemøy Sparre Jansen, Morten Juvet, Hilde Kjønniksen, Jon Løvøen, Marianne Wiig Storaas og Grethe Unstad.