Lusetjern skole på Holmlia, workshop/utsmykking 2018/2019

A8C88C55-E59F-425D-AE26-4EF07E869A2A180423C0-7166-4AF2-9D35-0A9FB6D1B1F2ED12C4BD-8E0B-4CCE-809A-980C7CA1B62CKunstprosjekt på Lusetjern skole på Holmlia 2018-2020

Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim i samarbeid med Lusetjern skole. Workshop og utsmykking.

 

I 2017 tok ledelsen av Lusetjern skole med daværende rektor Nina Jutkvam, kontakt med oss, Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland, for samtaler om hvordan en oppgradering av Lusetjern skoles utemiljø kan utvikles i samarbeid med profesjonelle billedkunstnere. Vår omfattende utsmykking på Brynseng skole fra 2017 var en av foranledningene for at kontakten ble opprettet. Elevinvolvering, tilhørighet, eierskap og stolthet gjennom kunsten var viktige stikkord tidlig i samtalene.

Vi følger 5. trinn ved Lusetjern skole over 1 år med 12 workshops, 6 per klasse gjennom høsten 2018 og våren 2019. Vi gir elevene et innblikk i forskjellige visuelle teknikker, samtidig som de i felleskap lager et stort maleri (10 meter x 2,5 meter)som vil endre seg for hvert steg av prosessen. Dette vil til slutt fremstå som et stort Selvportrett av Klassen. Vi ønsker å gi elevene en annerledes opplevelse ved å gjøre noe de ikke har gjort før og ved å utfordre seg selv på andre måter enn de er vant til. Elevene skal få en sterk mestringsfølelse på tross av at de fokuserer på prosess og ikke resultat. Vi har lavterskel for prestasjon i form av det «å være flink», men vektlegger andre kvaliteter som mot, dynamikk og handling. Det skal være et intensivt, lystbetont og lekent prosjekt. Workshopene vil også fokusere på samarbeid elevene imellom i håp om å styrke samholdet i klassene som tidvis har vært preget av høyt konfliktnivå.

Elevene gis et innblikk i hele prosessen en kunstner gjør, fra idéstadiet, via den kunstneriske prosessen med prøving og feiling og til utførelse og ferdigstillelse. På denne måten vil de få et unikt innblikk i en kunstnerisk prosess gjennom deltagelse over tid. I tillegg oppstår det en relasjon mellom kunstnerduoen og elevene. Erfaringer fra forprosjektet vil inngå i skisseprosjektet til utsmykkingen i skolegården på Lusetjern.

I siste instans vil dette manifestere seg i omfattende, permanente veggmalerier i elevenes eget utemiljø som de kan oppleve gjenkjennelighet og eierskap til.

Betongveggene i skolegården på Lusetjern skole rammer inn elevenes uteområde. I tillegg benyttes gangveiene som går gjennom dette området flittig av beboere i nærmiljøet. I dag gir dette utemiljøet et trist inntrykk. Det massive systemet av buede, betongvegger og elementer er lite innbydende etter lang tids slitasje, og de spredte tilfeldig påmalte figurene fra tiår tilbake styrker dette inntrykket. En oppgradering av utemiljøet her har vært et sårt tiltrengt og ønsket tiltak over flere år.

Forprosjektet, de 12 workshopene, er med støttet med SKUP-midler. https://blogg.hioa.no/skup/2017/10/14/lusetjern-skole/. I disse dager arbeider vi sammen med skolen om å få finansiert kunstprosjektet i skolens utemiljø.

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/kunstprosjekt-0