RESONANS, Julsundet skole og flerbrukshus, Aukra

Resonans

 

Kunstprosjekt på Julsundet skole og flerbrukshus,

Aukra kommune, Møre og Romsdal, 2018.

 

Veggmalerier over to etasjer.

 

 

Julsundet skole og flerbrukshus vil bli et bygg preget av aktivitet og dynamikk. Både som skole med dets elever og ansatte, men også som samfunnshus som andre deler av befolkningen vil bruke gjennom forskjellige aktiviteter etter skoletid. Bygget vil kunne huse kulturskole, seniordans, idrettslag, festligheter som markerer viktige livshendelser, band, kor og korps. Bygget vil preges av de menneskene som befolker det til enhver tid. Det er de som skaper byggets rytme og skaper et hus med puls.

Denne rytmen og pulsen danner grunnlaget for hovedideen min til kunstprosjektet. Tittelen Resonans, som betyr ‘klinge’, gjenklang(avledet av re- og sonare) spiller på hvordan de som bruker stedet vil danne stedets klangbunn. Klang er det å klinge (harmonisk) sammen. Det å spille på lag, å samspille, enten det er som deltager i en klasse, et idrettslag, et korps, et band, i en dansegruppe eller et klatrelag, er en viktig forutsetning for et godt miljø. Sinuskurvene, eller lydbølgene, danner en bevegelse gjennom det lange formatet som veggmaleriene utgjør fra inngangen, inn i byggets kjerne og opp i byggets andre etasje og fellesareal.

Alle preges vi av landskapet vi omgir oss med. Den helhetlige komposisjonen, med sinuskurvenes topper, daler og bølgeformer danner et landskap hvor den naturnære lokaliseringen av Julsundet skole/flerbrukshus er en viktig medspiller. Man kan finne direkte gjenkjennbare elementer, som det karakteristiske pyramideformede Jendemsfjellet som speiler seg, og kan minne om avbildning av en lydfrekvens, eller fergas bevegelse mot kaia, som kan leses som noter i bevegelse på de horisontlignenede notelinjene. Menneskene som befolker maleriet forholder seg aktivt til kurvene, enten de klatrer, spiller, danser eller lytter til musikk.

Alle elementene og symbolene som assosieres til lyd eller musikk, som G- og F nøkkelen, noteark, instrumenter og lydfrekvenser vil, i tillegg til skolens vektlegging av musikk og musikkrelaterte aktiviteter, være en betoning av viktigheten ved å samspille, dra i samme retning og skape gjenklang i hverandre og i bygget.

Ved variasjonen av utmalte figurer/ elementer og silhuetter, utstrakt bruk av negativ og positiv form og med en bevisst og sterk fargebruk, håper jeg å skape en helhetlig bevegelse fra inngangspartiet, forbi biblioteket og opp trappa til andre etasje. Forhåpentlig kan det tilføre en positiv atmosfære av dynamikk og energi til bygget.

 

Pdf over skissematerialet: JULSUNDET Ny05