Unheimlich

Unheimlich

Separatutstilling på LNM, Oslo

5.november- 29. november 2015

I 1919 skrev Freud skrev om begrepet i Das Unheimliche. Ordet oversettes til uhyggelig på norsk, men direkte oversatt ville det blitt det ikke-eksisterende ordet uhjemlig. Selv om følelsen av dette uhyggelige er sterkt subjektiv, er det et felles objektivt trekk at det er av den type skremmende som henviser til noe velkjent, noe man er fortrolig med. Som eksempelvis noe hjemlig.

Alle motivene i utstillingen viser rom, interiører, eksteriører eller landskap som er tomme for mennesker, men som innehar spor etter dem. Gjenstander vi er fortrolige med er forlatt eller etterlatt og preges av fravær av liv. Det er det ubekvemme rommet som skildres. Eksempelvis er landskapet under Sinsenkrysset der store kampesteiner er lagt som fyllmasse for å forhindre at hjemløse ikke benytter stedet som husly et motiv. Beskrivelsen av boligen som sin egen scene, en kokong i verden, er et velkjent tema hos mange kunstnere. Den moderne dissekeringen av boligen som scene for fortrengninger og bedrag er behandlet av blant annet Ibsen, Freud, Tennessee Williams, Jean Paul Sartre og flere dramatikere for det absurde teater. Motivene for mine malerier har sitt utgangspunkt i egne ikke-iscenesatte fotografier, men kan likevel ha en tilsiktet scenisk karakter.

Uhyggen kan oppstå ved at det velkjente og det fortrolige oppleves som fremmed eller ved gjentagelsen av det likeartede slik Otto Rank beskrev det i Der Dobbelgänger (1914). Titlene på maleriene som beskriver rom eller landskap kan også gjenspeile denne dobbeltheten ved bruk av homonyme ord,- forvekslingsord med doble betydninger som eksempelvis Magasin, Tomt, Sone, Scene, Felt, Grue eller Grunn.

Utstillingen består av 23 nye oljemalerier produsert spesielt til denne utstillingen det siste halvannet året. Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Norsk kulturråd.

Fotograf: Annette Larsen