Ephemerality – A Permanent Collection

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, KORO, 2017:

Samlingen Ephemerality – A Permanent Collection, som presenteres på syv trappeavsatser i fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61, er satt sammen av forarbeider, skisser og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved kunst- og designfagene ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved UiBs Fakultet for kunst, musikk og design. Det å forsøke stadig nye innfallsvinkler og eksperimentere med materialer og metoder er en viktig del av studenttilværelsen, men også av en allmenn kunst- og designpraksis. I dette prosjektet får nettopp manifestasjonene av det skapende arbeidet – det som vanligvis oppfattes som ubestandige og flyktige steg på veien – leve videre.

Samlingen kan også leses som et tilbakeblikk på de historiske institusjonene som nå er erstattet av det nye fakultetet; Statens høgskole for kunsthåndverk og design (1909-1996), Vestlandets kunstakademi (1972-1996) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1996-2016). I løpet av sin lange historie har kunstskolene utdannet mange kunstnere og designere som har hevdet seg sterkt på det norske og det internasjonale kunst- og designfeltet. I arbeidene som vises finnes spor av historiens skiftende forståelse av pedagogiske tilnærmingsmåter, kunst- og designfeltets interne strømninger og menneskene som har preget institusjonene opp gjennom årene. Flere kunstprosjekter skal gjennomføres mellom 2018 og 2020. Disse prosjektene skal være involverende, stimulerende og skape aktiv dialog mellom fakultetet, det øvrige kunstfeltet i Bergen og Bergens befolkning. Prosjektene vil utvikles i nær dialog med skolens ansatte og studenter. En gjennomillustrert katalog følger samlingen, og er tilgjengelig både i papirformat og som pdf.

https://koro.no/prosjekter/uib-fakultet-for-kunst-musikk-og-design/

Mitt bidrag til samlingen:01_vigdisfjellheim_Klassifiseringer

Klassifiseringer:
Seriene av malerier og tegninger baserer seg på et stort antall fotografier jeg har tatt av blikk fra
forbipasserende gjennom en årrekke siden 2005. Samlingen av blikk blir gjenstand for gransking og
utvelgelse før de kategoriseres i ulike grupper av tilstander(nysgjerrig, foraktfull, munter, apatisk etc.)
Prosjektet tematiserer samlingen/ samleren og ønsket om å finne en orden i det flyktige, det subjektive og
det vanskelig klassifiserbare. De ulike seriene: Klassifiseringer, 271 blikk, Blikktransformasjoner og Fra
mandagsblikk til søndagsblikk har blitt vist både som separatutstillinger: No. 5 Bergen kunsthall(2005),
Sound of Mu(2010), Bærum Kulturhus (2010) og gruppeutstillinger: Østlandsutstillingen (2010), The Living
Dead, Podium(2009).

Classifications.

Katalogen i sin helhet som pdf: