Funnene

Kunstprosjekt på Kalfarveien barnehage i Bergen, 2022.

Veggmalerier i trappeløp. Hovedmotivene i veggmaleriene er på de to avsatsene i 1.etasje og 2.etasje i trapperommet rundt heissjakten. I tillegg finnes det satellitter på heissjaktens høyvegger og veggene langs trappene.

Omgivelsene ser annerledes og gjerne rikere ut når du er barn. Ikke bare fordi du befinner deg nærmere bakkeplan og lettere kan oppdage og finne det den voksne overser, men også fordi nysgjerrigheten og fantasien tillater et bredere spekter av hva som oppleves verdifullt. Mange har erfart å finne et barns lommer fulle av rask og søppel. Men det som kan ansees som søppel av en voksen kan vise seg å være nøye utplukkete gjenstander som inngår i barnets eksklusive samling av gjenstander. Som barn er du som en oppdagelsesreisende i det hverdagslige, og det fordomsfrie blikket og lekenheten gjør at en plastkork på bakken eller en kongle på stien kan inngå i din egen samling av utvalgte skatter. Alt du finner kan ha betydning, det kan settes sammen med andre ting og gis nye betydninger og nye perspektiver. Tingene besjeles, de gis mening og får økt verdi ved å være sett, funnet og utvalgt av akkurat deg.

Når man er mindre styrt av en fastsatt hierarkisk måte å systematisere verden på, åpnes det et hav av muligheter og historier i så godt som alt som omgir en. I stor grad mister man tilgang til denne verden som voksen. I fjor hørte jeg for øvrig et program på radioen der flere innringere lurte på hvorfor humlene var større i år enn de pleier å være. Svaret fra biologene var at det ikke stemte, de var helt normale i størrelsen for årstiden, men at svaret snarere måtte ligge i at flere hadde mer tid til å sitte på trappa og se seg rundt. Oppmerksomheten på hva som foregår på bakkeplan har kanskje blitt større etter pandemien slo inn og ga oss mer tid?

Siden september 2020 har jeg samlet og dokumentert funn på gata. Det har minnet meg på hvordan jeg pleide å samle på skatter i naturen og på gata selv da jeg var barn. De små daglige funnene inngår nå i min rutine på vei til atelieret. På atelieret blir funnene/ gjenstandene vasket, nummeret og dokumentert. Etterpå inngår de i en prosess der de legges direkte på en overheadplate i ulike kombinasjoner. De nye skyggebildene danner figurer som blir brikker til bildekomposisjonene. Mange av figurene som dannes gir assossiasjoner til underlige fantasivesener, fartøy eller fabeldyr, som kan resonnere godt hos barn.
Motivkretsen til veggmaleriene i trapperommet på Kalfarveien barnehage har sitt utspring i disse samlingene av gjenstander og de nye figurene sammenstillingene av dem danner. ”Skatter” funnet og samlet av meg selv, men også basert på samlingen til et barn jeg kjenner godt. 
Delvis danner figurene gjennomgående landskap som strekker seg oppover fra 1. til 2. etasje i trappeløpet, både på veggene til heissjakten, på veggene i trappeavsatsene og  på veggflatene i trappene. Malte barn i lekende, undersøkende, flyvende og hoppende interaksjon med de overdimensjonerte figurene, utgjør en forgrunn for landskapene. Min lek med størrelsesforhold og perspektiver forsterker det fantasirike i bildeframstillingene. 

Prosjektet er inspirert av det pågående prosjektet Sonen.